Select your language

Centeret har til formål at frembringe nye recirkulerende løsninger på spildevands- og affaldsproblemer. Det arbejder med løsninger, der er baseret på naturlige kredsløb. Det vil sige at både metoder til opnåelse af recirkuleringen og produkter fra recirkuleringen i videst mulig omfang skal være naturlige eller skal kunne indgå i naturlige kredsløb. Centeret har således også som sit formål at finde og implementere stoffer, der kan omsættes i naturlige kredsløb til substituering af stoffer, der ikke kan. Det sker i husholdninger, landbrug, foder- og fødevareindustri samt anden industri.

Centeret arbejder fortrinsvis med anvendt forskning samt udviklingsarbejde men kan også, i samarbejde med forskningsinstitutioner på projektbasis, deltage i forsknings- udredningsarbejde. Desuden rådgiver Center for Recirkulering private og kloakmestre ved etablering af pilerensningsanlæg (både lukkede anlæg og anlæg med nedsivning) og udarbejder dimensionering og dokumentation forud for godkendelse af anlæg. Siden 1996 har Center for Recirkulering været rådgiver for mere end 2000 husstande vedrørende pilerensningsanlæg, til husspildevand fra enkeltbeboelser på landet, til fællesanlæg for mellem 2 og 73 husstande, industrispildevand, malkerumsspildevand, overfladevand, anlæg til Givskud Zoo, anlæg til behandling af slam, m.v.

I samarbejde med N.A.T. Eckernförde, som har ekspertise og lang erfaring med beplantede filteranlæg tilbyder Center for Recirkulering rådgivning, dimensionering og dokumentation, samt salg af komplet anlæg evt. inklusive prøvetagnings- og serviceordning. Vi har allerede bygget anlæg også i Danmark både til husspildevand og industrielt spildevand.
 

Nuværende arbejdsområder:
 

  • Dimensionering og projektering af pilerensningsanlæg og beplantede filteranlæg til omsætning af husspildevand for kloakmestre og private
  • Dimensionering og projektering af vegetationsfiltre til spildevand fra malkerum og overfladevand ved landbrug
  • Dimensionering og projektering af pilerensningsanlæg, vegetationsfiltre og beplantede filteranlæg til industrier herunder også jordrensning
  • Dimensionering og dokumentation af andre spildevandsløsninger til den spredte bebyggelse i landdistrikterne herunder pileanlæg med nedsivning i områder, hvor dette er en forsvarlig mulighed
  • Nyudvikling af pilerensningsanlæg, vegetationsfiltre og beplantede filteranlæg til nye typer af spildevand især fra landbrug og industri
  • Rådgivnings- og informationsvirksomhed