Select your language

Pilerensningsanlæg er en fælles betegnelse for to typer anlæg: Et som med garanti ikke har udledning, hvor ejeren kan bevise det, fordi der er tæt membran under anlægget.

Den anden type pilerensningsanlæg kaldes også pileanlæg med nedsivning, fordi der ikke er membran i bunden. Hvis det bygges på størrelse med et lukket anlæg vil pilene være i stand til at fordampe al vandet. Det vil så være op til jordtypen at bestemme, om der sker nedsivning fra anlægget. Selvom der sker nedsivning fra anlæggene ved vi fra forsøg udført af Uffe Jørgensen, Danmarks Jordbrugsforskning, med samme mængder næring pr arealenhed, at pilene efter en etableringsperiode vil være i stand til at optage næring så effektivt, at der ikke vil være højere indhold i vand under rodzonen end det er tilfældet under naturområder, hede og skov. Men en ejer vil ikke være i stand til at bevise, at det altid vil være tilfældet, hvorfor anlægget også er blevet udstyret med de samme afstandskrav, som nedsivningsanlæg har.

Læs mere om selve princippet i et pileanlæg.

I menuen til venstre kan der findes flere oplysninger og detaljer om de forskellige anlæg.