Select your language

Lukkede pilerensningsanlæg er betegnelsen for anlæg med membran i bunden. De er helt uden afløb. Det kan lade sig gøre, fordi de er dimensioneret bl.a. efter spildevandsmængden i den aktuelle husstand og nedbørsmængden på det aktuelle sted. Anlægget er et SOP anlæg (opfylder skærpet krav til organisk stof og fosfor). Der skal ikke betales spildevandsafgift af anlægget.

Anlægget består af et stort bassin som udgraves i jorden og fores med en membran. Den er beskyttet på begge sider med en tyk geotekstil. Menbran og beskyttelse føres op i en 0,3 m kant omkring hele anlægget. Der monteres et dræn inde i anlægget til evt. fjernelse af vand fra anlægget. Derefter lægges halvdelen af jorden tilbage i anlægget. Et lag sand lægges over hele arealet. I midteraksen monteres en streng af EXPO –Net blokke med et fordelerrør på toppen. Strengen ligger helt op til jordoverfladen. Den er dækket af en letgennemstrømmelig geotekstil. Strengen dækkes til sidst af en 0,7 m jordvold mod frost og den sikrer samtidigt anlægget mod lugt. Fordelerrøret samles inde i anlægget med et trykrør, der kommer fra en niveaureguleret pumpe i separat brønd eller fra en brønd i bundfældningstanken.

 

Lukket anlæg

I anlægsarealet plantes 6 rækker pil af tre forskellige kloner. Der plantes mellem 1,5 og 2 pil pr m2 anlægsareal. Det er vigtigt, at det er de rigtige kloner for, at de kan klare fordampningen så godt, at spildevandet kan være i jorden og under jordoverfladen i vintertiden. Selve bassinet virker altså som et lager i vintertiden. Jorden tømmes af pilene i løbet af vækstperioden for derefter at fyldes i løbet af næste vinter. Forudsætning for at dette kan fungere er, at anlægget er dimensioneret korrekt og, at anlægget er plantet i april måned.

Pilene fjerner næringsstofferne og bruger dem til vækst. Derfor skal pilene skæres ned senest efter 4 år og fjernes fra anlægget. De fleste vælger at skære tre rækker pil ned hvert tredje år i den ene side af anlægget. Derved kan de skæres af med en buskrydder med savklinge. Pilene producerer fra tredje vækstår, hvad der svarer til 0,75 l olie pr m2 årligt. Det må gerne bruges til fyringsformål, når spildevandet er fra en alm. husstand, selvom pilene også fjerner tungmetaller fra anlægget. Niveauet af tungmetal i stammerne er ikke større end i træ der vokser i skove og læhegn. Men der er meget forskel på forskellige pilekloners evne til at optage bestemte tungmetaller. Også derfor skal man bruge de rigtige kloner, som er undersøgt for dette.

Pil kan fjerne alle stoffer fra anlægget bortset fra salt. Hvert 15. år (tidligst) fjernes i august måned, når vandstanden er lavest, det sidste vand, som pilene ikke har fjernet. Her i er saltet. Dette vand kan køres til kommunal rensning. Derved fjerner man en stor del af saltet fra anlægget.