Vælg dit sprog

 

Princippet i et beplantet filteranlæg som opfylder SOP kravet på 10 mg/L BI5, 5 mg/l NH3 – NH4 N og 1,5 mg/l P.

Anlægget recirkulerer halvdelen af det rensede vand efter første rensning tilbage til pumpebrønden hvorefter det får en tur til.

Fosfor (P) fældes i bundfældningstankens første kammer ved hjælp af en doseringsenhed til fosforfældningsmiddel. Et Beplantet filteranlæg bruger ikke særligt meget middel for at kunne opfylde udledningskravet.

 

Læs mere om princippet